Vaše srdeční záležitost!

Co nabízíme

 

Dovoluji si Vám tímto představit kardiologickou ambulanci provozovanou společností Angiocor s.r.o. 

  Jejím cílem je plné zajištění specializované kardiologické péče pro dospělé pacienty v regionu 5 dní v týdnu. 

V kardiologické ambulanci jsem připraven nabídnout tato vyšetření a služby:

EKG

Echokardiografie – transthorakální ultrazvukové vyšetření srdce klidové, kontrastní i zátěžové

Zátěžová ergometrie : test na bicyklovém ergometru

24 - hodinové sledování krevního tlalku - TK Holter

24- hodinová monitorace ekg - Holter EKG

Dlouhodobá monitorace EKG pomocí přenosného ekg záznamníku

Duplexní sonografie karotického a vertebrálního povodí

Duplexní sonografie renálních tepen u pacientů s podezdřením na sekundární hypertenzi

Statimové vyšetření biochemických markerů infarktu myokardu (Troponin)

 

- Preventivní program – stanovení a kontrola rizikových faktorů jako prevence cévních příhod včetně intimomediální tloušťky, jakož i redukce tělesné hmostnostiodvykání kouření.

- Diferenciální diagnostika dušnosti a bolestí na hrudi včetně akutních vyšetření.

- Léčba vysokého krevního tlaku, stanovení a řešení sekundárních příčin hypertenze.

- Ischemická choroba srdeční – diagnostika, komplexní farmakologická a nefarmakologická terapie, zajištění invazivního vyšetření, řešení rezistentních forem anginy pectoris.

- Srdeční selhání – detekce příčin a jejich racionální řešení, úzká spolupráce s kardiocentry u prognosticky závažných stavů.

- Arytmologická problematika , v indikovaných případech  zajištění elektrofyziologického vyšetření  a nefarmakologické terapie ablačními metodami

- Synkopy – diagnostika vyvolávajících faktorů a nastavení terapie.

- Plicní hypertenze – detekce a sledování onemocnění, nejmodernější dostupná léčba, pokračující kooperace s Centrem pro plicní hypertenzi ve VFN Praha.

 O dalším rozšiřování nabídky Vás budeme vždy včas informovat na našich internetových stránkách  

Na spolupráci s Vámi se těší a srdečně Vás zdraví

 MUDr. Tomáš Fiala – odborný lékař pro kardiologii a držitel funkčních licencí pro jícnovou echokardiografii a intervenční kardiologii.

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode